Контролни точки за измерване на налягане , адаптери за манометри