Бързосменни съединения плоски чела с вътрешна резба от 18 до 1.14“ , работно налягане до 350 bar